VIDUTINĖ METINĖ EFEKTINĖ APŠVITOS DOZĖ TENKANTI LIETUVOS GYVENTOJUI

Kas yra jonizuojanti spinduliuotė?Viskas, ką aplinkui matome, yra sudaryta iš atomų. Mažiausių nedalomų dalelių, turinčių tam tikros medžiagos fizines ir chemines savybes. Atomus savo ruožtu sudaro protonų ir neutronų branduoliai apgaubti elektronų lauku. Kai branduolį sudarančių protonų ir neutronų skaičiai skiriasi, branduoliai būna radioaktyvūs ir galiausiai skyla. Šio skilimo metu išskiriama energija ir išspinduliuojama jonizuojanti […]