Mūsų adresas

J. Basanavičiaus g. 99, LT-57351, Kėdainiai

Telefonas

+370 347 57 186
+370 685 77 209

TESTAVIMAS KAUPINIŲ METODU STATISTIKA

TIRIAMOS MOKYKLOS

 

PAIMTA MĖGINIŲ

 

ATLIKTA KAUPINIŲ

 

TEIGIAMI KAUPINIAI*

 

TEIGIAMI PGR**

 

*Vieną kaupinį sudaro iki 6 asmenų.

**Atliekama tik teigiamo kaupinio atveju. Žymimas asmenų, sergančių COVID-19 liga, skaičius.

Tose savivaldybėse, kuriose LRV nutarimu grąžintas pradinis ugdymas, testavimas išvis nėra privalomas, tačiau norint dėl saugumo jį organizuoti numatytas procentas (60) kaip riba, kada dar prasminga tai daryti. Jei tokioje savivaldybės mokykloje organizuojamas kaupinių tyrimas, tiriasi tie, kurie sutinka, nes leista į mokyklą grįžti visiems.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/056e5ba0a1c111ea9515f752ff221ec9?faces-redirect=true

Kai savivaldybei dar nėra leista grąžinti vaikų į pradinį ugdymą (jų nėra LRV nutarime), grįžimas galimas tik su sąlyga, kad vaikai yra testuojami. Tai reiškia, kad grįžta į mokyklą tik kaupinių tyrime dalyvaujantys mokiniai (nesvarbu, kiek jų yra), o likę mokosi įprastai – nuotoliniu būdu.

Tiriant šiuo metodu į vieną kaupinį, paprastai – mėgintuvėlį, surenkama daugiausia iki 6 žmonių ėminių. Ėminiai šiuo atveju imami ne iš nosiaryklės, o iš nosies gleivinės, taigi tyrimas yra neskausmingas, mažiau nemalonus nei įprastas PGR testas. Jei kaupinio atsakymas teigiamas, yra susisiekiama su tais asmenimis, kurių ėminiai buvo kaupinyje, ir jie pakartotinai tiriami jau PGR testu. Mokyklose mokantis kontaktiniu būdu taip pat privaloma laikytis operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos sąlygų.

 AKTUALŪS KLAUSIMAI

Kas suteikė teisę atlikti tyrimą kaupinių metodu?

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija suteikė galimybę organizuoti ir koordinuoti savanorišką profilaktinį mokinių ir ugdymo įstaigų darbuotojų, galinčių turėti kontaktą su mokiniais, kaupinių tyrimą, kai ėminiai ėminių paėmimo vietoje grupuojami toje pačioje virusologinėje terpėje.

Įsakymo nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4748a1a0834011eb84c497f41d72a99a?jfwid=8oekcjjbz

Kas pateikė rekomendacijas, kaip atlikti tyrimą kaupinių metodu?

Nepriklausomų ekspertų taryba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Ką reiškia tyrimas kaupinių metodu?

Atliekant profilaktinį tyrimą kaupinių metodu, ėminiai grupuojami iki 6 ėminių toje pačioje virusologinėje terpėje, o taikant šį tyrimo metodą specialus tamponėlis įkišamas į nosies landą ne giliau kaip 1,5–2 cm.

Kuo kaupinių metodu atliekamas tyrimas skiriasi nuo įprastai atliekamo tyrimo iš nosiaryklės mobiliuosiuose punktuose?

Tyrimas kaupinių metodu atliekamas imant po mėginį iš nosies landos (negiliai, 1,5–2 cm) kiekvienam namų ūkio nariui, kurių ėminiai grupuojami viename mėgintuvėlyje. Standartinis PGR tyrimas yra atliekamas vienam asmeniui imant mėginį iš nosiaryklės (giliau nei nosies landos), dedant paimtą mėginį į individualų, asmeniui skirtą, mėgintuvėlį.

 Gal galima atlikti iš seilių, švelnesniu būdu?

Ne, tyrimas atliekamas imant mėginį iš nosies landos pagal VESOC sprendimą. Įsakymo nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4748a1a0834011eb84c497f41d72a99a?jfwid=8oekcjjbz

Ar šie testai tikslūs?

Jei tyrimas atliekamas asmenims, kuriems galima tyrimą atlikti, tikslumas 94 procentai.

Kas Kėdainių rajone atlieka ir koordinuoja tyrimą kaupinių metodu?

Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, VŠĮ PSPC, dalyvaujančios švietimo įstaigos bei kitos su proceso organizavimu susijusios institucijos.

Kas pirmieji atliko tyrimą ir kokie rezultatai?

Pirmasis tyrimas kaupinių metodu buvo vykdomas Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijoje. Užsikrėtimo rizikų išvengta ir beveik visi progimnazijos pradinių klasių mokiniai nuo vasario 22 d. mokosi įstaigoje kontaktiniu būdu. Mokyklos darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su mokiniais, dirba ugdymo įstaigoje.

Kur Kėdainių rajone galiu atlikti tyrimą kaupinių metodu, kai testuojami mokiniai ir jų namų ūkiai, mokyklų darbuotojai?

Mobiliajame punkte, adresu Budrio g 5,  Kėdainiai. Tolesni testai tik mokiniams ir darbuotojams bus atliekami ugdymo įstaigoje.

Kaip reikia atvykti į mobilųjį punktą pirmo namų ūkio testavimo metu?

Į mobilųjį punktą būtina atvykti automobiliu. Neturintiems galimybių atvykti į punktą automobiliu, kreipkitės į ugdymo įstaigą dėl pavėžėjimo organizavimo.

Kokius dokumentus būtina turėti atvykus į mobilųjį punktą?

Su savimi būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (vaikui – gimimo liudijimo, įrašo kopiją).

Kas gali tirtis kaupinių metodu?

Ugdymo įstaigos mokiniai, ugdomi pagal pradinio ugdymo programą, ir jų namų ūkių (kartu gyvenančių asmenų) nariai bei mokyklose kontaktiniu būdu dirbantys darbuotojai.

Kam nereikia / negalima testuotis?

-Nereikia testuotis asmenims, kurie vakcinuoti du kartus (yra atlikę pilną vakcinacijos kursą);

-persirgusiems, kai sirgta prieš mažiau nei 180 dienų;

-prieš mažiau nei 60 dienų turintiems atlikto serologinio tyrimo atsakymą, patvirtinant antikūnų turėjimą.

Ar, tiriant namų ūkio asmenis, reikia įtraukti tą, kuris yra persirgęs koronavirusu mažiau nei prieš 180 dienų?

Pavyzdžiui, jei vienas tėvų sirgo koronavirusu mažiau nei prieš 180 d., o kiti namų ūkio asmenys ne?

Jei namų ūkyje yra asmuo, sirgęs koronavirusu mažiau nei prieš 180 dienų, jam testuotis nereikia, visi kiti asmenys turi testą atlikti.

Jei mokinys yra persirgęs koronavirusu mažiau nei prieš 180 dienų, ar jis bei jo namų ūkis turi atlikti tyrimą kaupinių metodu?

Ne, neturi atlikti nei mokinys, nei jo namų ūkio nariai.

Jei mokinys turi prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą ar jis bei jo namų ūkis turi atlikti tyrimą kaupinių metodu?

 Ne, neturi atlikti nei mokinys, nei jo namų ūkio nariai.

Ar tyrimo atlikimas mokamas?

Ne, nemokamas.

Kas yra namų ūkis?

Mokinys ir kartu gyvenantys šeimos nariai.

Jei vaikas reguliariai bendrauja su močiute arba seneliu, ar jai / jam taip pat reikės atlikti testą?

Testuotis gali, bet neprivalo.

Jei vaiko šeima negyvena kartu, o vaikas gyvena keletą dienų su tėčiu, keletą dienų su mama, – ar abiem namų ūkiams reikia atlikti tyrimą?

Pageidautina, kad asmenys atvyktų visi kaip vienas namų ūkis. Jei nėra galimybių, gali atvykti kaip du skirtingi namų ūkiai, tokiu atveju vaikas turės atvykti tik su vieno namų ūkio asmenimis, kitas namų ūkis atvyktų atskirai ir be vaiko. Jei bent vieno iš šių namų ūkių tyrimo, atlikto kaupinių metodu, atsakymas bus teigiamas, tai abu namų ūkiai turės atvykti pakartotinai atlikti PGR tyrimą (iš nosiaryklės).

Ar privalo tyrimą atlikti visi namų ūkio nariai?

Galimybės užtikrinti saugų ugdymą labai priklauso nuo visų sąmoningumo ir visuotinio testavimosi. Raginama testuotis visą šeimą iki 5 narių (įskaitant mokinį). Jei namų ūkį sudaro 2 nariai, turi testuotis 2 asmenys.  Optimalus kaupinio skaičius yra 3–5 mėginiai viename kaupinyje. Jei šeimoje daugiau nei penki asmenys testuojasi – tada mėginiai suskaidomi į du kaupinius. Kuo daugiau šeimos narių testuosis, tuo tikslesnė ligos diagnostika šeimoje (testo pagalba išskiriami ir besimptomiai atvejai).

Ar tyrimas atliekamas vieną kartą?

Tyrimas nėra vienkartinis. Mokinių ir jų namų ūkių narių, mokyklos darbuotojų, galinčių turėti kontaktą su mokiniais, pirmas tyrimas atliekamas Kėdainių rajono mobiliajame punkte. Jei visų tiriamųjų tyrimo rezultatai bus neigiami, mokiniai galės saugiai sugrįžti į klases, darbuotojai dirbti ugdymo įstaigoje kontaktiniu būdu. Vėliau ugdymo įstaigoje kas 4–7 dienas bus atliekamas tęstinis periodinis profilaktinis tik mokinių ir mokyklos darbuotojų tyrimas, užtikrinant tolesnį saugų mokymąsi ugdymo įstaigoje.

Kas bus, jei mokinių ar darbuotojų kaupinio tyrimo rezultatas bus teigiamas?

Visi kaupinį sudarantys asmenys turės izoliuotis ir nedelsiant registruotis atlikti profilaktinį PGR tyrimą iš nosiaryklės, siekiant išsiaiškinti, ar asmuo neserga.

Kas atsitiks, jei jokių simptomų neturinčio vaiko tyrimo rezultatas bus teigiamas? Ar reikės izoliuotis visai klasei?

Taip. 14 dienų izoliacija privaloma turėjus didelės rizikos kontaktų, 10 dienų – kitais atvejais. Izoliacijos trukmė gali kisti LR sveikatos apsaugos ministerijai priėmus sprendimus, remiantis mokslo įrodymais.

Kas bus, jei vienas kaupinių bus teigiamas? Ar turės karantinuotis klasė, klasės mokinių šeimos? Jei taip – kiek laiko?

Jei viename klasės kaupinių bus aptiktas virusas, bus testuojami visi į tą kaupinį patekę vaikai atskirai, kad būtų nustatytas sergantis. Visa klasė turės izoliuotis 14 dienų ir mokysis nuotoliniu būdu. Po to grįš atgal į mokyklą ir bus toliau testuojami kaupinių metodu. Susirgusiam koronavirusu mokiniui ir jo šeimai bus taikoma 10–14 dienų izoliacija.

Ar tyrimo metu negalima užsikrėsti?

Ne, tyrimas atliekamas laikantis visų saugumo reikalavimų.

Ar yra galimybė, tėvui / globėjui dalyvauti ugdymo įstaigoje, kai vaikui bus imamas mėginys testui atlikti?

Dėl vaikų saugumo nerekomenduojama pašaliniams asmenims lankytis mokykloje. Vaikai patys testų neatliks, mėginius ims kiekvienai ugdymo įstaigai priskirtas asmens sveikatos priežiūros įstaigos specialistas.

Ar gali šeima vaiką į mokyklą pradėti leisti vėliau, ne kartu su daugeliu kontaktinį ugdymą pradedančių mokinių?

Prie mokymosi kontaktiniu būdu įmanoma prisijungti vėliau, tačiau tai gali užtrukti. Tik pateikus prašymą mokytis kontaktiniu būdu, visam namų ūkiui atlikus testą ir gavus neigiamą atsakymą, galima grįžti prie kontaktinio mokymo.

KAUPINIŲ TYRIMO PROCESO EIGA

Kaip vykdomas tyrimas?

Tyrimas vykdomas dviem etapais.

Pirmuoju etapu tyrimas atliekamas pradinių klasių mokiniams ir jų namų ūkių nariams bei mokyklose kontaktiniu būdu dirbantiems darbuotojams. Tyrimas atliekamas mobiliame punkte.

Antruoju etapu, po 4–7 dienų, tyrimas atliekamas mokyklose, jame dalyvauja tik mokiniai ir kontaktiniu būdu dirbantys darbuotojai. Antruoju etapu atliekamas tyrimas kartojamas periodiškai tiriant tik mokinius ir mokyklos darbuotojus, turinčius kontaktą su mokiniais.

Kaip registruotis į tyrimą kaupinių metodu?

Sutinkantys testuotis namų ūkio asmenų duomenys (asmens kodas, vardas, pavardė, telefonas) yra pateikiami ugdymo įstaigai. Visi asmenys yra užregistruojami ir gauna tai patvirtinančią trumpąją žinutę. Tyrimo atsakymai taip pat siunčiami trumpąja telefono žinute.

Jei namų ūkio tyrimo atsakymas teigiamas, SMS žinute siunčiamas kvietimas kaupinio nariui užsiregistruoti standartiniam testui atlikti. Tokiu atveju kviečiama registruotis www.1808.lt elektroniniu būdu arba telefonu 1808 PGR profilaktiniam tyrimui.

 Kaip sužinoti kada atvykti atlikti tyrimą?

Kiekvienas namų ūkio narys nurodytu telefonu gaus SMS žinutę apie tyrimo atlikimo datą ir valandą. Kiekvienam namų ūkiui iš anksto skiriamas individualus tyrimo atlikimo laikas.

Ar galiu rinktis testo atlikimo laiką? Kas bus, jei negalėsiu atvykti paskirtu laiku?

Raginama atvykti nurodytu laiku. Atsiradus nenumatytoms ir itin sudėtingoms situacijoms, galima atvykti kitu, nei trumpojoje žinutėje nurodyta, laiku, tačiau tą pačią dieną mobilaus punkto darbo metu, tokiu atveju gali tekti palaukti eilėje. Kitomis dienomis testuotis nebus galima – reikės derinti atskirai.

Ar visi vieno namų ūkio nariai turi atvykti atlikti tyrimo į mobilųjį punktą vienu metu?

Taip.

Ar galima pirmą testą atlikti tik vaikui, o ne visam namų ūkiui?

Testuojant namų ūkius tik vaikui atlikti testo negalima.

Ar visi mokyklos darbuotojai atliks tyrimą ir vėliau kas 4–7 dienas atliks tyrimą mokykloje?

Galimybės užtikrinti saugų ugdymą labai priklauso nuo sąmoningumo ir visuotinio testavimosi. Testuotis kviečiami visi mokyklos darbuotojai, turintys ar bent galintys turėti tiesioginį kontaktą su mokiniais. Grįžus į tiesioginį ugdymą, visi darbuotojai, galintys turėti kontaktą su mokiniais, bus kviečiami atlikti tyrimą kas 4–7 dienas.

Ar atliekant tyrimą namų ūkio asmenims, reikės atlikti tyrimą 2 metų vaikui?

Praktikoje yra atvejų, kai buvo mėginys paimtas kūdikiui. Amžiaus limito nėra. Mūsų Mobiliame punkte dirbantys ASPĮ specialistai yra gebantys imti mėginius iš skirtingo amžiaus vaikų.

Kaip bus atliekamas testas mažiems vaikams, jaunesniems broliams / seserims, kurie nesėdės ramiai? Ar tėvams bus leidžiama lipti iš automobilio palaikyti vaiko?

Atvykus atlikti tyrimą iš automobilio nelipama – mėginys imamas pro atvertą automobilio langą. Vaiką galima laikyti ant kelių. Slaugytojos turi patirties imant mėginius iš įvairus amžiaus vaikų.

KONTAKTINIO UGDYMO PROCESAS

Ar sugrįžimas savanoriškas, ar privalomas visiems? Ar kaupinio tyrimas prieš grįžtant privalomas, ar tik rekomenduojamas?

Grįžimas į kontaktinį ugdymą tik savanoriškas ir rekomenduojamas. Tam, kad pradėtų mokytis kontaktiniu būdu mokykloje, mokinio tėvai / globėjai turės pasirašyti prašymą grįžti mokytis kontaktiniu būdu ir sutikimą atlikti tyrimą bei sutikti, kad mokiniai toliau kas 4–7 d. atliktų tyrimus mokykloje.

Ar galės į kontaktinį ugdymą grįžti tie mokiniai, kurių tėvai / globėjai nesutinka, kad vaikai būtų testuojami?

Negalės. Nesitestuojančių namų ūkių vaikai tęs ugdymą nuotoliniu būdu. Taip pat nuotolinis ugdymas bus organizuojamas ir sergantiems vaikams.

Jei tėvai persigalvoja, ar galima atsisakyti vaiką mokyti kontaktiniu būdu?

Taip, jei šeima persigalvotų, gali parašyti prašymą ir vaiką vėl grąžinti mokytis per nuotolį.

Kaip mokykloje turės būti organizuojamas kontaktinis ugdymas?

Kontaktinis ugdymas turi būti organizuojamas klasės principu, griežtai laikantis visų saugumo reikalavimų: reguliuojant srautus, laikantis visų higienos reikalavimų, nerengiant bendrų kelių klasių veiklų, saugiai organizuojant vaikų maitinimą ir poilsio laiką. Rekomenduojama kuo labiau per visą mokyklos erdvę išdėstyti klases.

Kaip mokysis vaikai, kurie negalės grįžti į klasę, jei namų ūkio kaupinio tyrimo rezultatas bus teigiamas? Kaip bus užtikrinamas lygiavertis mokymasis negalintiems būti klasėje?

Visi likę mokiniai mokysis nuotoliniu būdu ir bus užtikrinamas mišrus ugdymas.

Ar tyrimo atlikimas padės neužsikrėsti mokiniams, darbuotojams koronavirusu?

Mokiniai ar mokyklos darbuotojai užsikrėsti gali įvairiose vietose išėję iš ugdymo įstaigos. Šis testavimas leidžia aiškiau matyti epidemiologinę situaciją ugdymo įstaigose, padeda greitai nustatyti besimptome koronaviruso forma sergančius asmenis ir užtikrina saugesnę ugdymosi aplinką, išvengiant koronaviruso židinių.

Kokiose mokyklos patalpose mokiniams bus atliekami pakartotiniai tyrimai ir kas dalyvaus atliekant tyrimą?

Kaupiniai bus imami mokyklos nustatytose patalpose, mėginius ištirti duos visi sutikę klasės vaikai, t. y. jokios atrankos nebus, tyrime dalyvauti kviečiami visi – tiek mokiniai, tiek mokyklos darbuotojai. Kaupiniai formuojami iš tos pačios klasės mokinių ir mokytojo.

Ar atliekant antrą kartą mokykloje testavimą pasitaikė atvejų, kada vaikas nebuvo klasėje, kada jam atliekamas tyrimas?

Taip. Jei vaiko nėra klasėje, atskiras testavimas jam neorganizuojamas, o jis prijungiamas prie kito testavimo, kuris ugdymo įstaigoje vyksta kas 4-7 dienas.

Kas koordinuoja visą procesą mokykloje ir kas ims mėginius?

Procesą mokykloje koordinuos joje dirbantis visuomenės sveikatos specialistas, mėginius ims profesionalus asmens sveikatos priežiūros specialistas. Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistų priskirtų Jūsų ugdymo įstaigai kontaktus galite rasti ČIA, arba mokyklos internetiniame puslapyje.

Informacijos šaltiniai:

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras

Taip pat skaitykite

KOVO MĖNESIO VEIKLOS UGDYMO ĮSTAIGOSE

Kovo mėnesį 9-iose rajono ugdymo įstaigose vyko paskaitos tema ,,Rūkymo ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencija mokyklose‘‘ ir kiti renginiai.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos

SLAPUKŲ POLITIKA Mūsų interneto svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies), todėl šiame skyriuje jums pateikiama informacija apie tai, kas yra slapukai kaip jie naudojami ir kaip jums apsispręsti, ar slapukus palikti, ar pašalinti. Kas yra slapukai? Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą. Slapukai įprastai naudojami šiais tikslais: Techniniai slapukai: padeda rodyti jums svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą, sukurti vartotojo paskyrą, prisijungti ir tvarkyti užsakymus. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam svetainės funkcionavimui. Funkciniai slapukai: šie slapukai prisimena jūsų pageidaujamą kalbą, paieškas ir anksčiau peržiūrėta informaciją. Šiuos slapukus galima naudoti ir registracijos informacijai prisiminti, kad kaskart apsilankius svetainėje jums nereikėtų iš naujo įvesti prisijungimo duomenų. Šie funkciniai slapukai nėra būtini svetainei funkcionuoti, tačiau prideda funkcionalumo ir pagerina svetaine patirtį. Analitiniai slapukai: padeda optimizuoti ir pagerinti svetainę, suprasti reklamų ir komunikacijos efektyvumą. Galima rinkti duomenis apie peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote, kokius el. laiškai atveriami ir į kuriuos sureaguota bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad galima naudoti informaciją apie vartotoją ir tai, kaip naudojate svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Tai gali apimti ir reklamas trečiųjų šalių svetainėse. Komerciniai slapukai: naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis. Ką galite pasirinkti? Apsilankę interneto svetainėje galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. „Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ar kitos naršyklės nustatymuose galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos atmesti. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės. Daugumoje naršyklių galima: patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus; blokuoti trečiųjų šalių slapukus; blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių; blokuoti visų slapukų siuntimą; uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus. Jei nesutinkate, kad į kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių neveiks tinkamai. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, tiesiog apsilankykite puslapyje www.allaboutcookies.org ir jūsų naršyklės pagalbos puslapyje. Mūsų interneto tinklalapyje naudojamų slapukų sąrašas Slapukų tipai: nuolatiniai slapukai, saugomi ir nustatomi vartotojo kompiuteryje tam tikram laikui ir naudojami pakartotinai apsilankius Interneto tinklalapyje; Slapukų pavadinimas Aprašas Slapukų tipas cookieconsent_dismissed, įvairūs pavadinimai Tinklalapio slapukai naudojami, kad gauti informaciją ar lankytojas susipažino su slapukų naudojimo politiką. Slapukai nustatomi konkrečiam laikotarpiui.

Uždaryti