Mūsų adresas

J. Basanavičiaus g. 99, LT-57351, Kėdainiai

Telefonas

+370 347 57 186
+370 685 77 209

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS ĮVERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS D.AVIŽIUVIENEI

2024 m. balandžio 30 d. minint balandžio 27-ąją – Lietuvos medicinos darbuotojų dieną, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) tradiciškai apdovanimais pagerbė labiausiai nusipelniusius sveikatos apsaugos srityje dirbančius profesionalus, suteikdama jiems Nusipelniusio Lietuvos gydytojo, Nusipelniusio Lietuvos slaugytojo ir Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardą.

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorei Danguolei Avižiuvienė suteiktas nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas, taip pat Danguolė Avižiuvienė apdovanota nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo garbės ženklu.

Nusipelniusio mediko vardas suteikiamas vertinant ilgametį ir nepriekaištingą darbą, už pasiaukojimą ir drąsą gelbstint žmonių gyvybes, svarbų indėlį plėtojant sveikatos apsaugą, sveikos gyvensenos propagavimą, farmacijos pramonę, Lietuvos, kaip sveikos valstybės, prestižo didinimą, vardo garsinimą, jaunosios medicinos specialistų kartos ugdymą, aukštos kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistų rengimą.

Danguolė Avižiuvienė profesionaliai dirba visuomenės sveikatos priežiūros srityje, aktyviai dalyvauja nacionalinių, regioninių savivaldybės darbo grupių ir komisijų veiklose, yra vadovo pavyzdys, telkiant kolegas ir darbuotojus bendriems darbams. Atlieka daug savanoriškų ir visuomeninių pareigų, dalyvauja Asociacijų, Sveikatą stiprinančio Kauno regiono ir savivaldybės darbo grupių, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės fakulteto tarybos veiklose. Asmeninės savybės – atsakingumas, nuoseklumas, novatoriškumas, komunikabilumas, darbštumas, pozityvus mąstymas, iniciatyvumas, atkaklumas, užbaigtumas, savarankiškumas, organizuotumas itin svarbios koordinuojant veiklas ir siekiant rezultatų.

Pagrindinės D. Avižiuvienės veiklos:

Nacionaliniu lygiu

2004 m. Europos visuomenės sveikatos asociacijos (EUPHA) dvynių projekto, kurio metu buvo kuriama savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros strategija 2004 – 2010 m. bei rengiamas priemonių planas, darbo grupės narė.

2009 m. PSO projekto ,,Lietuvos sveikatos sistemos monitoringas, sveikatos netolygumų vertinimas ir paslaugų prieinamumas pagal pagrindinius socialinių rodiklių veiksnius“ dalyvė.

2009 m. buvo Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos viena iš steigėjų ir iki šiol yra iniciatyvi Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos tarybos narė, atsakinga už visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtrą Lietuvoje.

2011-2014 m. buvo Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės programos koordinavimo tarybos narė.

2012 m. dalyvavo Sveikatos forumo metinėje konferencijoje ,,Sveikatą 2020 kuriame šiandien“ ekspertų diskusijoje.

2013 – 2019 m. laikotarpiu dirbo Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininke ir sutelkė visus savivaldybių visuomenės sveikatos biurus į Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociaciją. Asociacijos vardu teikė siūlymus nacionaliniams teisės aktų, aprašų, metodinių rekomendacijų projektams,  iniciavo pasitarimus dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų įgyvendinimo gerinimo savivaldybėse, specialistų pareigybių, darbo krūvio optimizavimo ir darbo užmokesčio didinimo.

2013 – 2016 m. laikotarpiu dirbo Nacionalinės sveikatos tarybos sudėtyje, teikė pasiūlymus, kaip gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę nacionaliniu mastu, rengė pranešimus metinėms NST ataskaitoms.

2013 – 2016 m. dirbo Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos viceprezidentės pareigose.

2013 – 2018 m. buvo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto antrosios pakopos studijų programų “Visuomenės sveikata” ir “Visuomenės sveikata” (užsieniečiams) studijų komiteto narė, teikė pasiūlymus dėl studijų programų tobulinimo ir jų pritaikymo praktiniam darbui.

2015 – 2017 m. buvo Lietuvos savivaldybių asociacijos Sveikatos reikalų komiteto narė.

2018 – 2019 m. LR sveikatos apsaugos ministerijos visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse komisijos narė.

Nuo 2018 m. iki šiol yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos narė.

Regioniniu lygiu

2007 m. apskrito stalo pratybų ,,Apskrities institucijų veiksmai biologinio užkrato panaudojimo atveju“ pratybų rengimo grupės narė.

Nuo 2014 m. Pasaulio sveikatos organizacijos Sveikatą stiprinančio Kauno regiono Bendruomenių sektoriaus koordinatorė, darbo grupės narė, atsakinga už fizinio aktyvumo skatinimą regioniniu mastu – pėsčiųjų/dviračių žygių ,,Kauno regionas pėsčiomis“ koordinavimą, metinių konferencijų organizavimą, pranešimų ,,Bendruomenės aktyvinimas ir įtraukimas į sveikatos problemų sprendimą ,,Visuomenės sveikatos biurų vaidmuo ir galimybės veikti sveikatinimo procesus savivaldybių lygmenyje“ pristatymą, pranešimų tezių rengimą.

Savivaldybės lygiu

Nuo 1998 m. iki šiol yra Kėdainių rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos narė.

Nuo 2005 m. iki 2016 m. buvo VšĮ Kėdainių ligoninė bioetikos komisijos narė, nuo 2022 m. yra VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro medicinos etikos komisijos narė (nepriklausomas atstovas).

Nuo 2007 m. iki 2023 m. Kėdainių rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos narė, 2022-2023 m. laikotarpiu NKK pirmininko pavaduotoja.

2006–2007 m. darbo grupės narė, rengiant ir patvirtinant Kėdainių rajono visuomenės sveikatos 2007-2017 m strategiją ir jos įgyvendinimo priemonių planą, Kėdainių rajono visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) 2007-2012 m. programą bei jos įgyvendinimo priemonių planą, Kėdainių rajono visuomenės sveikatos stiprinimo 2007 – 2012 m. priemonių planą.

2007 m. Kėdainių rajono psichikos sveikatos stiprinimo 2007-2012 m. programos ir priemonių plano rengimo darbo grupės narė.

2007 m. Traumatizmo profilaktikos Kėdainių rajone 2007-2012 m. programos ir priemonių plano rengimo darbo grupės narė.

2007–2008 m. jungtinės sutarties pagrindu Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų Projektų rengimo fondo paramai gauti projekto vadovė ir koordinatorė Kėdainių rajone.

2008–2011 m. Savivaldybės administracijos prevencinio darbo koordinavimo grupės narė.

2008 m. Vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso projektų atrankos komisijos narė.

2010 m. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Gyvūnų laikymo ir priežiūros darbo grupės narė.

Nuo 2011 m. iki šiol Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos narė.

2013 m. Sveikatingumo metų visuomenės sveikatos stiprinimo priemonių plano rengimo Kėdainių rajono savivaldybėje darbo grupės koordinatorė.

2013 m. Kėdainių rajono savivaldybės mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso ,,Sveikuolių sveikuoliai“ I etapo komisijos narė.

2023 m. mero potvarkiu Nr. MP1-8 paskirta renginio ,,Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2023“ darbo grupės pirmininke.

Projektai

2010–2023 m. ES projekto ,,Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra – Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“ vadovė; projekto 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos ,,Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ vadovė; Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto ,,Sveikos gyvensenos skatinimas Kėdainių rajone vadovė; 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projekto ,,Programos ,,Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje koordinatorė; projekto „Kėdainių ir Anykščių rajonų savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas“ vadovė; projekto “Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas” skirto jaunimo sveikatos netolygumų mažinimui ir prevencijai Biržų rajono, Kėdainių rajono ir Anykščių rajono savivaldybėse, vadovas.

Danguolė avižiuvienė yra gavusi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos viceministro padėkos raštą 2011 m. už bendradarbiavimą propaguojant sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą; Sveikatos forumo Tarybos pirmininko padėką 2012 m. už bendradarbiavimą organizuojant metinę konferenciją bei aktyvų dalyvavimą ekspertų diskusijoje; Lietuvos tautinio olimpinio komiteto padėką 2012 m. už aktyvų dalyvavimą Lietuvos sveikatos olimpiadoje; Nacionalinio kraujo centro padėką 2014 m. už kraujo donorystės idėjų skleidimą ir pagalbą plėtojant Nacionalinio kraujo centro veiklą; Lietuvos asociacijos ,,Sportas visiems“ padėką 2015 m. už sporto visiems plėtrą ir programų įgyvendinimą;  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrų padėkos raštus 2015, 2016 ir 2018 metais už profesionalų darbą, pasiaukojimą, darbštumą ir pareigingumą, entuziazmą bei puikias profesines žinias, aktyvų sveikatos stiprinimo idėjų propagavimą bendruomenėje; Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos tarybos raštą 2016 m. už kūrybiškumą puoselėjant visuomenės sveikatą, jos plėtrą ir sveikos gyvensenos idėjas; Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininko padėką 2017 m. už nuoširdų ir profesionalų darbą Nacionalinėje sveikatos taryboje; Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro padėką 2017 už visuomenės sveikatos paslaugų plėtrą Lietuvoje, aktyvią visuomeninę veiklą ir puikų biuro darbą; Studijų kokybės vertinimo centro padėką 2021 už indėlį prisidedant prie Lietuvos studijas reglamentuojančių aprašų sistemos tobulinimo per aktyvų dalyvavimą Visuomenės sveikatos studijų krypties aprašo atnaujinime; Kėdainių rajono savivaldybės mero padėkas 2020, 2023, 2024 metais už indelį į visos Lietuvos sveikatos sistemą, jos stiprinimą ir pagalbą Kėdainių krašto žmonėms, už nacionalinio renginio ,,Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2023“ organizavimą; bendruomenių, mokyklų padėkas už sveikatinimo veiklų įgyvendinimą.

Taip pat skaitykite

VYKO FORUMAS ,,PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS GALIMYBĖS”

2024 m. gegužės 16 d. Kėdainiuose vyko forumas ,,Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos galimybės”. Forumo organizatoriai: Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos

SLAPUKŲ POLITIKA Mūsų interneto svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies), todėl šiame skyriuje jums pateikiama informacija apie tai, kas yra slapukai kaip jie naudojami ir kaip jums apsispręsti, ar slapukus palikti, ar pašalinti. Kas yra slapukai? Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą. Slapukai įprastai naudojami šiais tikslais: Techniniai slapukai: padeda rodyti jums svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą, sukurti vartotojo paskyrą, prisijungti ir tvarkyti užsakymus. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam svetainės funkcionavimui. Funkciniai slapukai: šie slapukai prisimena jūsų pageidaujamą kalbą, paieškas ir anksčiau peržiūrėta informaciją. Šiuos slapukus galima naudoti ir registracijos informacijai prisiminti, kad kaskart apsilankius svetainėje jums nereikėtų iš naujo įvesti prisijungimo duomenų. Šie funkciniai slapukai nėra būtini svetainei funkcionuoti, tačiau prideda funkcionalumo ir pagerina svetaine patirtį. Analitiniai slapukai: padeda optimizuoti ir pagerinti svetainę, suprasti reklamų ir komunikacijos efektyvumą. Galima rinkti duomenis apie peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote, kokius el. laiškai atveriami ir į kuriuos sureaguota bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad galima naudoti informaciją apie vartotoją ir tai, kaip naudojate svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Tai gali apimti ir reklamas trečiųjų šalių svetainėse. Komerciniai slapukai: naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis. Ką galite pasirinkti? Apsilankę interneto svetainėje galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. „Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ar kitos naršyklės nustatymuose galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos atmesti. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės. Daugumoje naršyklių galima: patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus; blokuoti trečiųjų šalių slapukus; blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių; blokuoti visų slapukų siuntimą; uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus. Jei nesutinkate, kad į kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių neveiks tinkamai. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, tiesiog apsilankykite puslapyje www.allaboutcookies.org ir jūsų naršyklės pagalbos puslapyje. Mūsų interneto tinklalapyje naudojamų slapukų sąrašas Slapukų tipai: nuolatiniai slapukai, saugomi ir nustatomi vartotojo kompiuteryje tam tikram laikui ir naudojami pakartotinai apsilankius Interneto tinklalapyje; Slapukų pavadinimas Aprašas Slapukų tipas cookieconsent_dismissed, įvairūs pavadinimai Tinklalapio slapukai naudojami, kad gauti informaciją ar lankytojas susipažino su slapukų naudojimo politiką. Slapukai nustatomi konkrečiam laikotarpiui.

Uždaryti