VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS

Sveikatos mokymų vykdymas, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimas ir propagavimas, įvairių gyventojų grupių atsakomybės už savo sveikatą skatinimas, nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimo bei kitų visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktuose numatytų priemonių formavimas, informacijos gyventojams apie sveikatinimo priemones ir renginius teikimas.
Bendruomenės sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos programų rengimas, visuomenės sveikatos stiprinimo ir ugdymo priemonių planavimas bei įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje, bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei socialinių partnerių įtraukimas, vykdančių sveikatinimo veiklą.
Svarbiausios veikos kryptys:

1. Kėdainių rajono gyventojų gyvensenos ir elgsenos stebėsena ir jos pokyčių analizė.

2. Gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas.

3. Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija.

4. Psichikos sveikatos stiprinimas (stresų ir krizinių situacijų, konfliktų valdymas, saviugda, patyčių prevencija, saviraiškos didinimas).

5. Užkrečiamųjų ligų profilaktika.

6. Sveikos mitybos įpročių skatinimas ir propagavimas.

7. Lėtinių neinfekcinių ligų (širdies ir kraujagyslių, onkologinių) ligų ir traumų profilaktika.

8. Tikslinių programų rengimas ir įgyvendinimas.

9. Informacijos sklaida, viešinimas.

10. Informacinės ir metodinės medžiagos leidyba ir platinimas.